Но ако се сравнят проблемите в този регион с други части на Европа, може да кажем, че в Западните Балкани те са много повече на глава от населението в сравнение с Франция и Германия