За нас, като законодатели, е изключително важно да изясним кой носи отговорността при възникването на щети в случай на произшествие, причинено от напълно автономно превозно средство

Емил Радев, 12 дни
(OT) Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ): Правната комисия на Европейския парламент иска нови правила за отгово...