Много е тежко да се говори след такъв резултат. Нямам обяснение защо така се получи,