В България ние имаме мюсюлманско малцинство… ние сме много внимателни по отношение на етническата толерантност