Новите правила проправят пътя за 500 милиарда инвестиции в мрежи с много голям капацитет, включително в отдалечени и селски райони, за по-добри обществени услуги и по-голяма защита на интересите на предприятията и хората

Мария Габриел, 5 месеца
Международните разговори в ЕС ще струват най-много 19 евроцента на минута