Неясно за мен се появи в медийното пространство информация за доклади или доклад, който е свързан с проблеми в холдинга, депозиран от изпълнителния директор пред борда на директорите с твърдение за редица проблеми. И до настоящия момент аз не разполагам с текста на този доклад. От публикации в медиите разбрах, че такъв е изпратен до мен, което не е така. И разбрах още, че същият е изпратен до ДАНС, което днес в разговор с изпълнителния директор (на холдинг БДЖ – бел. ред.) беше опровергано

Росен Желязков, 12 дни
Вихрушка от скандали и оставки в ръководството на БДЖ