Работим (по случая), както по версия за случаен акт на лице с психологически отклонения и силно изразен полов нагон, така и по версия за планирано действие от подобно лице (с психически отклонения) или такова с личен мотив. Нито една версия не подценяваме, работим по всички. Това беше нашата задача, да разпределим екипите, за да работят по всички версии, за да не подценим някои и да загубим време

Бойко Борисов, 12 дни
МВР и прокуратурата: Не подценяваме нито една версия за убийството на журналистката