Протестите ще продължат и не само ще бъдат насочени към енергийните дружества, но ще бъдат насочени и към другите