Това е една от зоните на града, която силно се нуждаеше от ремонт. С този проект, в тази зона се влагат много средства и се надяваме след приключването му да имаме кардинално различен изглед