Там, където трябва да бъдат отстоявани българските интереси, министър-председателят и министърът на транспорта мълчат