България трябва да бъде мост за взаимноизгодното сътрудничество, а Брюксел се опитва да ни наложи ролята на преграда, от което страдат най-вече нашите държавни приоритети. Издигането на стени не е в интерес на Европа

Веселин Марешки, 5 месеца
(OT) ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: ТРЯБВА ДА РАЗТЪРСИМ БРЮКСЕЛ, ЗА ДА СПАСИМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ