Не съм чула такова нещо в рамките на някакво обсъждане, затова не мога да кажа дали това е моделът, който използваме