И на този фон, намирам за безотговорно от страна на Комисията да избяга отспазването поне на така фиксиранияангажимент. Още повече - това е ангажимент, породен от искания, поставени от самия Европейски съюз като ултиматум към държавите, които бяха кандидат-членки към този момент. Затова и не редно в момента да се коментира по този начин въпросът за намаляване на участието от страна на Европейския съюз

Петър Курумбашев, 12 дни
(OT) Курумбашев: Цинично е ЕС да е поискал от България да затвори ядрените си реактори, след коет...