Тя е наясно с това, че не може да има деца и не може да сключва брак, но аз я подкрепям, за да успее и да постигне мечтата си