Трябва да се изостави езикът на политическите обвинения и да погледнем прагматично на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

Момчил Неков, 6 месеца
(OT) Момчил Неков: За българския бизнес е важно да запази икономическата връзка с Великобритания ...