В момента регулаторът е в ситуация на неизпълнение на Закона за радио и телевизия. Или по-точно, опитва се да изпълни закона, след като е отказал да го направи