Радостно е, че живеещите в блока са едни от тези, които повярваха в програмата за саниране, и благодарение на нея сега имате едни по-уютни домове. Уверен съм, че с въвеждане на мерките за енергийна ефективност чувствително ще намалеят и разходите за отопление, каквато е и целта на програмата

Дарин Димитров, 4 месеца
(BO) Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Търговище об...