Да си европеец е голяма причина да си горд, имаме правото и задължението да държим главите си високо изправени