Трябва да се изтрие дефицитът, който е заложен в бюджета. А ако има излишък, то трябва да се похарчи за еднократен разход, а не за продължителни, като увеличението на заплатите. Вдигането на тавана на пенсиите го приветствам, защото то дава адекватна пенсия на този, който се е осигурявал по-добре и по-дълго време. Не приветствам вдигането на максималния праг на осигуряване. Това ще донесе утежнения върху бизнеса, а именно той създава икономиката. Да направиш такава стъпка и то без да попиташ бизнеса, далеч не е най-доброто

Муравей Радев, 12 дни
Поскъпването на газта роди митове, цените не хвърчат