Президентът усеща, че не е така желан на европейската сцена. Това води до завист, която е недопустима за държавник. Отдавам действията му на това, че не е този фактор, който е очаквал да бъде

Цветан Цветанов, година
Цветанов: Президентът Радев не е желан на европейската сцена