От друга страна, това изисква от публичните партньори – министерствата и общините да извършат прединвестиционни проучвания, за което е нужно време, процедури за изпълнител и финансови средства. За общините това е непоносимо, тъй като 2/3 от тях разчитат на субсидии и трябва да спазват ограниченията в Закона за общинския дълг. В бюджетите, с изключение на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, не са предвидени такива средства, което води до извода, че параметрите на концесиите ще бъдат измислени

Слави Трифонов, 4 месеца
А. Трифонов: Стратегията за развитие на концесиите - поредната само на хартия