Ние само приказваме. По-високи доходи, когато започнем да работим. Дотогава само ще си говорят политически разговори

Красимир Дачев, 2 месеца
Предприемач: Високи доходи - когато започнем да работим!