Това е важна информация, която би могла да помогне за опазване на прилепите. Когато човек намери бедстващ прилеп, трябва да го покрие и постави на тихо и тъмно място, след това да информира РИОСВ или Зелени Балкани

Анелия, 11 дни
(BO) Нощта на прилепите отбелязват Зелени Балкани в Ловеч