Необходими са много такива форми на сътрудничество, не само тази, ако искаме да намерим единодушно европейско решение на нелегалната миграция