Може би окончателното решение ще бъде свързано с гласуването на Македония, с даването на нашия суверенитет на ЕС, в който искаме да членуваме и тогава се отваря и конституцията. Може би тук е решението, защото знаете, че Гърция иска и промяна на конституцията заради промяната на конституционното име. Убеден съм, че с креативност ще намерим тези решения

Зоран Заев, 5 месеца
(AF) Какво говореше донеотдавна Заев за промяна на конституцията и името?