Природен парк Витоша не е нито син, нито червен, нито на която и да е политическа партия или неправителствена организация. Той е на софиянци и всички гости на столицата. Абсолютен популизъм и е некоректно проблемите на Витоша да се използват в момента за изваждане на политически дивиденти

Симеон Славчев, 9 месеца
Председателят на СОС свиква временната комисия за Витоша