Ще разширя границите на японската дипломация и ще потвърдя нашата близка координация по въпроса за Северна Корея други неотложни проблеми пред международната общност

Шиндзо Абе, 10 месеца
Японският премиер Шиндзо Абе ще посети БългарияШиндзо Абе, месец
Шиндзо Абе бе преизбран за председател на Либерално-демократическата партия