Нека това да се занесе в парламента, да се покаже, така че тук не става въпрос за харесване и нехаресване, а за изпълняване на ангажименти. Аутсорсването на дейностите им през годините и за какви пари ставаше въпрос, не влагаха достатъчно в електропреностната и разпределителна системата, което им е ангажимент

Бойко Борисов, 6 месеца
Борисов: Да се извади всичко за ЧЕЗ, обвиняваха ме, че ги обичам