Нашата работа е малко - справедливо да разпределяме. Има едно несправедливо равенство, всички бягат от справедливото неравенство

Красимир Дачев, 2 месеца
Предприемач: Високи доходи - когато започнем да работим!