Това е потенциално огромно бреме за Европа. По тази причина трябва да бъде сторено всичко, за да може тези хора да се приберат вкъщи

Владимир Путин, 2 месеца
(OF) Германия е готова да "поеме отговорността по възстановяването" на Сирия