Няма разминаване по позицията ни за недостигане на 2% от БВП за отбрана. Това условие е спазено при двата проекта за модернизация. Спазено е и условието за разсрочване на тези проекти за 12 години, което позволява те да не оказват по-малък натиск върху бюджета

Атанас Зафиров, 4 месеца
НС на БСП с декларация за проблемите в транспортния бранш и позиция за модернизация на армията