Това е най-студеният континент на Земята, там са измерени -89 градуса. Не обитаваме базата през зимата по чисто финансови причини. Антарктида е като хубав наркотик

Христо Пимпирев, година
Проф. Христо Пимпирев: Антарктида е като хубав наркотик!