Русия отговори на нашето предложение с доста примамлива оферта. Те казаха, че са готови дори на съвместно производство