От май до октомври от българи предимно очакваме да се реализират над 5 милиона и 700 хиляди нощувки, което е с около 5% ръст в сравнение с миналата година. Иначе до края на годината очакваме да имаме между 7 и 10% ръст на годишна база в сравнение с миналата година като за лятото към момента ръста се движи между 5 и 7%. Имаме най-големи ръстове от Германия към момента около 20%, Великобритания се движат също в рамките на 20%, от Русия ръста към момента е 10% ... имаме за първите шест месеца над 3,3 млн. чуждестранни туристи, което е ръст от 8 % в сравнение с миналата година и най-важното е, че имаме много по-голям ръст от приходите - 2, 4 млрд. лева за първите шест месеца

Николина Ангелкова, година
Ангелкова: Приходите от туризма са 2,4 млрд. лв. за първите 6 месеца