Също така, напълно подкрепяме борбата с презастрояването на българските курорти, както и тази с шума. Редно е тези, които искат да си почиват, да могат да го сторят