В никакъв случай заявленията за предсрочно прекратяване на членовете на борда на директорите не е оценка за тяхната работа. По-скоро това е моето разбиране за отговорността на целия борд на директорите, която през следващите дни в колективен аспект ще преценя дали да уважа заедно или поотделно всяко едно от заявленията

Росен Желязков, 12 дни
Вихрушка от скандали и оставки в ръководството на БДЖ