Чуждестранните инвестиции укрепват румънската столица, както видяхме тук. В Крайова имаме един много добър пример за индустриална екосистема, състояща се от десетки румънски компании, разработени около Ford