Отговорността за това, което става на Балканите, е отговорност и на Европа