Уважението към всички и толерантността са нашата опора и сила, въпреки всички предизвикателства ние ще продължим да вървим към разбирателството и взаимното уважение

Мустафа Хаджи, 3 месеца
(OF) Румен Радев на вечерята ифтар: В молитвите и действията си да търсим мира за света