Увеличаването на прозрачността е ключово в нашата стратегия за противодействие на избягването на плащането на данъци