Няма съмнение, че Западните Балкани са свързани като държави повече помежду си, но искаме да ги свържем и с другите страни в Европа