Привързаността на САЩ към НАТО е много силна, остава много силна. Имахме прекрасна среща