Брадъре, моля те и за допълнителен чифт чаршафи, защото тази нощ оплесках здраво нещата

Жени Калканджиева, 12 дни
Жени Калканджиева оплеска нещата