С новите промени в Закона за енергетиката КЕВР ще се произнася последна по сделките, но това не означава, че ще има решаващ глас

Делян Добрев, месец
КЕВР ще се произнася последна по сделки в енергетиката