Тук е мястото да изкажа своята огромна благодарност, че авиопаркът се поддържа и обогатява с нови самолети и ракети. Всичко това е в името на благото на общината и нейните жители

Александър Александров, 5 месеца
(BO) Авиационно-космическият парк край Омуртаг ще носи името на Александър Александров