Свършихме доста голям обем от работа и въпреки, че малко се забавихме съм доволен, защото се взеха под внимание исканията и предложенията на гражданите. Това за мен е важно, тъй като започва да се променя модела на управление на София и столичани все по-активно се включват пряко в управлението на столицата. От началото на мандата работя за това и съм удовлетворен, че успяхме да променим модела на управление и гражданите от тук нататък ще имат все по-голяма и активна роля

Симеон Славчев, 4 месеца
Инж. Симеон Славчев: Гражданското участие в управлението на София става все по-силно и активно