Няма никаква причина да преразглеждаме отново този договор. Ние не вярваме, че е необходима някаква реформа в него, той регламентира ясно правата на малцинствата в двете страни. В Гърция се признават, спазват и защитават правата на религиозните малцинства, ние сме правова държава

Прокопис Павлопулос, година
Турският президент в Гърция: Стари спорове воля за затопляне на отношенията