За нас там има нарушения на директиви, на конкурентна среда, до известна степен дискриминация спрямо малките