Доколкото позицията на председателя на службата за вътрешна сигурност е важна, еднакво ясно е, че коалицията няма да се разпадне, заради въпрос, свързан с председателя на агенция, която ни е подотчетна