Подобни правомощия са важни, за да може ОЛАФ да идентифицира случаи на злоупотреби с европейски средства от европейски граждани, извършени с държава членка, различна от тяхната националност

Цветан Цветанов, месец
(OF) Цветан Цветанов се срещна с генералния директор на ОЛАФ Виле Итала